De meeste blusmiddelen moeten jaarlijks onderhouden worden zodat ze direct inzetbaar zijn bij een beginnende brand.
Wij controleren en onderhouden schuimblussers, koolzuursneeuwblussers (CO2), brandslanghaspels, poederblussers en ook de verrijdbare bluswagens en droge blusleidingen. Onze service monteurs zijn breed opgeleid en dankzij hun kennis en ervaring kunnen ze alle soorten en typen blusmiddelen onderhouden. Eventueel kunnen ze direct uw overige BHV middelen mee keuren of aanvullen.