Koolzuursneeuwblussers zijn geschikt voor het snel en doeltreffend blussen van een brand die vloeistoffen bevat. Deze blusser geeft geen nevenschade en is daarom geschikt voor het blussen van kostbare dingen.
Hoe hoger het nummervoor de brandklasse, hoe meer geschikt de koolzuursneeuwblusser is voor de klasse.